Yapay zekâ IK’da verimliliğe yansıyacak

Kerim ÜLKER

Zirvenin en önemli isimlerinden biri de İn­san Kaynakları’nın babası ola­rak tanınan Michigan Üniver­sitesi Profesörü ve RBL Grup Kurucu Ortağı Dave Ulrich, DÜNYA Gazetesi’nin soruları­nı yanıtladı.

Zorlu dönemlerden geç­tik ve geçiyoruz. Peki, bu zorlu dönemlerde insan kaynaklarının gücünden bahseder misiniz?

Dünyadaki mega trendler yapmamız gereken şeyi de­ğiştiriyor. İçinde yaşadığımız dünya çok karmaşık, sürek­li değişiyor. Bu değişken dün­yada ihtiyacımız olan temel kas ise artık çeviklik. Ekono­mik koşullar, duygusal haller, politika, dijital dönüşüm, sivil hareketler, çevresel faktörler her daim bir değişim içerisin­de. O yüzden doğru ve yanlışı sürekli olarak yeniden düşün­memiz gerekiyor.

Bu belirsiz­lik dünyasında özellikle tekno­loji ve yapay zekâ konuşurken insan kapasitesini yeniden dü­şünmeliyiz. Önümüzdeki dö­nemde gerektiğinde ve daha da önemlisi hızlı bir şekilde tepki verip değişebilen ve bunu sür­dürülebilir kılan kişiler, ekip­ler ve şirketler daha başarılı olacak. Çeviklik temelde dört anlama geliyor. Gelecek odak­lılık, yapılmamış olanı görebil­mek, hızlı hareket edebilmek ve sürekli öğrenmek. Çeviklik sadece geçmişi anlamakla ilgili değil, geleceği yaratmakla ilgi­li. Çeviklik inşa etmek için sis­temde uzman değil, şekillendi­ren olmak gerekiyor. Dışarıdan içeriye odaklanmak, rekabetin ötesine geçebiliyor olmak. O yüzden stratejist çeviklik inşa etmek sadece çevik olmakla il­gili değil aynı zamanda taah­hütle ve odaklandığınız alanla ilgili, nereden gelip nereye git­tiğinizi biliyor olmanız gerekli. Bunları yaparken hızlı ve iş bi­tirici olmanız çok kritik.

Önümüzdeki dönemde, yapay zekânın bu değişim­deki yeri nedir?

Önümüzdeki dönemde en önemli konular; kaynakları­nızı, ekiplerinizi ve vaktini­zi doğru ve verimli kullana­bilmek olacak. Sizlere fayda sağlayacak alanlardan en et­kilisini belirlemeniz ve sonra­sında bu alanlara yatırım yap­manız gerekecek. Bu noktada da yapay zekâ verimlilikle ilgili bir kavram olarak ortaya çıkı­yor. Yapay zekâ, hem sizin hem de organizasyonuz için bilgiyi daha kullanılabilir ve ulaşıla­bilir hale getiriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir